Projektas „Making Volunteering Visible“

Projektas „Making Volunteering Visible“ Vilniuje šešioms dienoms į mokymus draugėn subūrė žmones iš skirtingų Europos šalių, dirbančius su vietinės ir / ar tarptautinės savanorystės stiprinimu ir populiarinimu. Mokymų metu kartu buvo ieškoma būdų, priemonių, kaip savanorystę padaryti labiau matomą – išviešintą, vyriausybinio ir verslo sektoriaus pastebimą, vertinamą ir politiškai bei finansiškai remiamą, žiniasklaidos pastebimą reiškinį. Dalyviai buvo mokomi konkrečių praktinių įgūdžių: kurti viešinimo ir paramos pritraukimo strategijas, kaip pasiekti kitus sektorius, galinčius paremti savanorytę politiškai ar finansiškai; kaip, kokiomis priemonėmis iškomunikuoti savanorystės vertę ir svarbą. Taip pat projekto rėmuose vyksiančioje konferencijoje kolegos turėjo galimybę dalintis patirtimi, pagerinti savo žinias / suvokimą apie europinį savanorystės kontekstą; susipažinti su skirtinga savanorystės viešinimo ir rėmimo praktika įvairiose Europos valstybėse. Į atvirą konferenciją Vilniuje buvo kviečiami ir Lietuvos organizacijų atstovai. Mokymuose buvo naudojami neformalaus ugdymo metodai, dalyvius konsultavo viešinimo ir paramos pritraukimo ekspertai.