Jaunimo mainai „EVS Startup! React and do more“

Įgyvendinome tarptautinius jaunimo mainus buvusiems EST savanoriams, kurių metu buvo siekiama paglinti savanorių projektų įgyvendinimo, neformalaus ugdymo organizavimo ir kitus įgūdžius tam, kad savanoriai patys galėtų įgyvendinti projektus bei organizuoti veiklas, paremtas neformaliuoju ugdymu. Šiuose jaunimo mainusoe dalyvavo 30 dalyvių iš 6 šalių: Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos, Kipro, Gruzijos bei Makedonijos. Jaunimo mainų metu dalyviai dalijosi savo projektų idėjomis, juos kūrė ir buvo pristatytos net 6 projektų idėjos, kurios tikimės, bus įgyvendintos artimiausiu metu.