Vizija, misija ir tikslai

Europos savanorių tarnybos asociacija „SALTES“– savanorius vienijanti organizacija, vykdanti tarptautinius bei vietinius savanorystės projektus, o taip pat ir jaunimo iniciatyvas.

Vizija  Būti aktyviausia, savanorystę skatinančia organizacija, vienijančia iniciatyvius savanorius.

Misija – Padėti jaunimui atrasti save, plėsti akiratį per savanorystę bei jos metu įgyjama patirtį.

Tikslai 

  • Parodyti alternatyvius kelius tobulėti bei mokytis, dalyvaujant savanoriškose veiklose;
  • Skatinti neformalų mokymąsi;
  • Organizuoti mokymus savanorystės tema;
  • Suteikti galimybę jauniems žmonėms įgyvendinti savo iniciatyvas, prisijungti prie esamų veiklų;
  • Užsieniečių savanorių integracija Lietuvoje.