Apie mus

Vizija

Būti aktyviausia savanorystę skatinančia organizacija, vienijančia iniciatyvius savanorius.

Misija

Stiprinti ir viešinti savanorystę bei neformalųjį ugdymą Lietuvoje.

Vertybės

Mes esame atvira ir kūrybinga organizacija! Mūsų vertybės: Idėjos-Atvirumas-Kūrybiškumas-Bendradarbiavimas-Ilgalaikiai rezultatai-Komandinis darbas-Tarpkultūriškumas-Tolerancija-Tobulėjimas-Bendruomeniškumas-Kokybė-Profesionalumas-Atsakomybė!

Tikslai
  • Organizuoti renginius savanorystės tema įvairaus amžiaus grupėms.
  • Parodyti aktyviems žmonėms alternatyvius kelius tobulėti bei mokytis.
Komanda