SALTES vykdo mokymų ciklą „Pasitikėk savimi“ dalyviams

2014 metų spalio mėnesį SALTES tapo Lietuvos darbo biržos vykdomo projekto „Pasitikėk savimi“ partnere ir tokiu būdu prisidėjo prie šio projekto veiklų įgyvendinimo.

 

Vasario mokymai jau įsibėgėjo, o kovo mėnesį vykdysime 10 mokymų dar dviems dalyvių grupėms!

 

Apie projektą

Projektas pradėtas įgyvendinti nuo 2013 m. spalio mėn.

 

Projekto tikslas – skatinti pažeidžiamo jaunimo integraciją į darbo rinką arba švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas, pasitelkus nevyriausybinių organizacijų patirtį.

Šiame projekte dalyvauja apie du tūkstančius jaunuolių, kurie šiuo metu niekur nedirba ir nesimoko. Nevyriausybinių organizacijų ir kitų šio projektų partnerių pagalba jauni žmonės įgys socialinių įgūdžių, kad galėtų grįžti į darbo rinką ar galėtų mokytis.

 

Projektas yra tik viena iš priemonių, padėsiančių šiems jaunuoliams sulaukti konkrečios pagalbos: jie dalyvaus karjeros kompetencijų ugdymo – savęs pažinimo, profesijos rinkimosi, socialinės aplinkos, darbo rinkos poreikių ir savo galimybių suvokimo – užsiėmimuose, turės galimybę įgytus įgūdžius realizuoti pas darbdavį ar mokymo įstaigoje. Tikimasi, kad nevyriausybinių organizacijų, Jaunimo darbo centrų, verslo ir darbdavių atstovų suteiktos paslaugos jaunimui leis jiems sėkmingai pasiruošti bei integruotis į darbo rinką.

 

Nedirbančiam, nesimokančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam 16–25 m. amžiaus jaunimui bus teikiama intensyvi ilgalaikė pagalba, įtraukiant juos į trijų arba šešių mėnesių trukmės socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programą. Bus siekiama paskatinti pažeidžiamus jaunus žmones atsakingai kurti asmeninį gyvenimą, aktyviai dalyvauti visuomeninėje bei profesinėje veikloje. Sunkiau integruojamam jaunimui bus tiekiamos psichologo konsultacijos.

 

Projektą „Pasitikėk savimi“ įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentas ir 11 nevyriausybinių organizacijų. Projekto veiklos vyksta 16 Lietuvos miestų – Alytuje, Anykščiuose, Jonavoje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Šalčininkuose, Šiauliuose, Šilutėje, Tauragėje, Telšiuose, Ukmergėje, Utenoje, Vilniuje, Visagine, Zarasuose. Šios teritorijos pasirinktos atsižvelgiant į teritorinėse darbo biržose įregistruotų nemotyvuotų ir nepasirengusių darbo rinkai jaunų asmenų skaičių. Baigusiems socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programą jaunuoliams bus siūloma grįžti į švietimo sistemą, dalyvauti užimtumo rėmimo priemonėse arba įsidarbinti.

 

SALTES vaidmuo šiame projekte:

  • Kiekvieną mėnesį SALTES projekto dalyviams (dviems grupėms – 3 mėn. ir 6 mėn. ciklo grupėms) organizuoja 10 susitikimų, kurių metu projekto dalyviai mokosi įvairių socialinių įgūdžių įvairiomis temomis (temų planas ir mokymų grafikas yra sudaromas prieš mėnesį ir suderinamas su Lietuvos darbo birža).
  • Mokymų organizavimą dalyviams galima kooperuoti su kitomis NVO, tiek projekto partnerėmis, tiek su tomis, kurios savarankiškai norėtų prisidėti prie seminarų įgyvendinimo.
  • Šio projekto koordinavimą SALTES‘uose vykdo šios organizacijos narė Edita Matulevičiūtė, kuri derina mokymų temų planą, mokymų grafikus su Lietuvos darbo biržos atstovais, rūpinasi lektorių suradimu, derina mokymų vietą (nebūtinai visi mokymai turi vykti NVO patalpose), bendrauja su dalyviais, organizuoja jiems maitinimą ir rūpinasi sėkmingu projekto įgyvendinimu.

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“.

 

Dėl daugiau informacijos apie šį projektą, jo įgyvendinimą SALTES organizacijos, kreiptis į Editą Matulevičiūtę, el. paštu: ed.matuleviciute@gmail.com.

 

Apie projektą daugiau galima sužinoti —> čia